Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
VTV 2010 Van gezond naar beter

Aan de totstandkoming van deze uitgave is uiterste zorg besteed. Voor informatie die desondanks onvolledig of onjuist is opgenomen aanvaardt de redactie geen aansprakelijkheid. Het RIVM is niet aansprakelijk voor de inhoud of betrouwbaarheid van websites waarnaar is doorgelinkt en deze websites vertegenwoordigen niet noodzakelijkerwijs de visie van het Kompas. Het RIVM kan niet garanderen dat de links naar websites altijd werken.

Op deze site is gebruik gemaakt van foto's waarop auteursrechten rusten. Deze foto's mogen daarom niet worden gereproduceerd zonder voorafgaande toestemming van de auteur.

VTV-2010, versie 1.0, 25 maart 2010
© RIVM, Bilthoven / Disclaimer.