Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
VTV 2010 Van gezond naar beter

Wilt u een gedrukt exemplaar van de rapporten bestellen?

U kunt de complete verzamelbox van de Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2010 ‘Van gezond naar beter’ (ISBN 978 9078 12238 8) bestellen bij:

Bohn Stafleu van Loghum

Het spoor 2

3994 AK HOUTEN

www.bsl.nl

Deze verzamelbox bevat het

De verzamelbox kost 149,50 euro.

De rapporten zijn niet los verkrijgbaar.

VTV-2010, versie 1.0, 25 maart 2010
© RIVM, Bilthoven / Disclaimer.