Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
VTV 2010 Van gezond naar beter

RIVM-websites

Nationaal Kompas Volksgezondheid

Het Kompas biedt u gedetailleerde informatie over gezondheid, ziekte, determinanten, preventie, zorg en demografische factoren

Nationale Atlas Volksgezondheid

De Atlas toont u de geografische spreiding van allerlei aspecten omtrent gezondheid, factoren die de gezondheid beïnvloeden, zorg en preventie.

Kosten van Ziekten

Deze website geeft een volledig overzicht van de kosten van de Nederlandse gezondheidszorg.

KiesBeter.nl

Deze website biedt publieksinformatie over gezondheid en zorg in Nederland.

Zorgbalans

De Zorgbalans brengt de prestaties van de Nederlandse gezondheidszorg in beeld aan de hand van kwaliteitsindicatoren over kwaliteit, toegankelijkheid en kosten van de gezondheidszorg.

De website bij de Zorgbalans 2008: de kwaliteit, de toegankelijkheid en de kosten van de Nederlandse gezondheidszorg in 2006 (en deels 2007).

Rijksvaccinatieprogramma

Uitgebreide informatie rond om vaccinaties en het Rijksvaccinatieprogramma.

Centrum voor Infectieziektebestrijding

Informatie over signalering, bestrijding en preventie van infectieziekten ten behoeve van de volksgezondheid in Nederland.

Compendium voor de leefomgeving

Feiten en cijfers over natuur en milieu overzichtelijk bij elkaar.

RIVM, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

Homepage RIVM

Websites van andere instellingen op het gebied van de volksgezondheid

Ministerie van VWS

Website van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Trimbos instituut

Kennisinstituut voor geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg en maatschappelijke zorg.

Nivel

Kenniscentrum en onderzoeksinstituut van de gezondheidszorg.

NIGZ

Het Nationaal Instituut voor Gezondheidsbevordering en Ziektepreventie.

GGD Nederland

Landelijke vereniging voor GGD'en.

Centraal Bureau voor de Statistiek

Statistische informatie over Nederland.

ZonMw

ZonMw werkt aan de verbetering van preventie, zorg en gezondheid door het stimuleren en financieren van onderzoek, ontwikkeling en implementatie.

Engelstalige websites over volksgezondheid

EUPHIX: European Union Public Health Information System

Deze website presenteert gegevens en informatie over belangrijke volksgezondheidsonderwerpen in de EU.

Website Dutch Public Health Status and Forecast 2006

De Engelstalige website bij het samenvattend rapport van de Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2006

VTV-2010, versie 1.0, 25 maart 2010
© RIVM, Bilthoven / Disclaimer.